TERMENI ȘI CONDITII

Articolul 1 – SCOPUL
Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către PLANET CONCEPT SRL, prin intermediul magazinului virtual https://www.salesplanet.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parți.
În acest document, următorii termeni vor însemna:
• Cumpărător: persoana, firma, companie sau altă entitate juridică care emite o Comandă.
• Vânzător: societate comerciala PLANET CONCEPT SRL, având sediul social în Oradea, Bihor, Strada Republicii nr. 77 , număr registru comerțului J05/350/07.02.2023, CUI 47580621.
• Bunuri și Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda sau privitoare în alt mod la acestea care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.
• Comanda: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și Servicii și sa facă plata acestora.
• Contract: Comanda confirmata de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.
• Drepturi de proprietate intelectuala (în cele ce urmează DPI) : toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
• Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile detinute de PLANET CONCEPT SRL, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
• Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
• Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
• Termenii și Condițiile Generale de Vânzare (TCGV)
În cazul campaniilor cu limitare a numărului de produse per Client (Clientul fiind definit ca același consumator sau aceeași persoană juridică (nume de companie) sau același număr de telefon sau aceeași adresă de livrare sau aceeași adresă de facturare), lansarea mai multor comenzi având comune oricare din situațiile menționate anterior duce la anularea acestora.

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului.
Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fiselor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor referitoare la produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica Contact. Vor fi excluse din site sau ignorate păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala și nu va dezvălui unei terțe parți sau va face publice (pe internet sau media) nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea PLANET CONCEPT SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

Articolul 7 – CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, incluzând fără a limita comanda, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Articolul 8 – TERMENE ȘI PENALITATI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrând-se în termen de 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizare, daca nu este modificat de Vânzător prin anunțarea Cumpărătorului, este de 30 de zile de la plasarea comenzii.

Articolul 9 – FACTURARE – PLATI
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Daca se dorește refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii inițiale și emiterea unei noi facturi. Refacturarea se poate face doar în cadrul aceleiași luni contabile și doar pentru facturile ce depășesc valoarea de 100 lei. Te rugam sa ții cont de faptul că refacturarea este posibila doar în variantele: persoana juridică – persoana juridică sau persoana fizică – persoana juridică, nu și persoana juridică – persoana fizică.

Vânzătorul NU aplica plata defalcată a TVA, conform Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.

Articolul 10 – RISCURI ȘI RESPONSABILITATI
Livrare
Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile prin curier către Cumpărător sau să le predea personal la un punct de lucru înregistrat.
Transport – Ambalare
În afara cazului în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tipărit/mail sau pe site în contul Cumpărătorului). Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.
Servicii la fata locului
Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumpărătorului servicii constând în descărcarea, instalarea, pornirea și acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vânzător și Cumpărător, în ceea ce privește prețul, condițiile de plata și condițiile de furnizare a acestora.
Serviciul deschidere colet la livrare

Vânzătorul poate oferi, la solicitarea expresă a Cumpărătorului contra cost, pentru anumite produse serviciul de deschidere colet la livrare. Sunt asigurate în acest fel condițiile ca la primirea coletelor să se verifice atât starea ambalajelor exterioare cât și aspectul vizual al conținutului acestora. Semnătura de primire certifică că produsele au fost livrate corespunzător.

Articolul 11 – ACCEPTARE ȘI DREPTUL LA RENUNȚARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni. De asemenea, Vânzătorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 și va aplica politica de returnare. Vânzătorul are dreptul ca atunci când consideră ca acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea intenție sa solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

Articolul 12 – MARFURI EXCEDENTARE

Orice mărfuri livrate în exces fata de cantitatea prevăzută în Comanda pot fi refuzate de către Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 13 – GARANȚII

Pe lângă orice alte garanții prevăzute de legile aplicabile și detaliate în Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau de un furnizor al Vânzătorului, acestea garantează Cumpărătorul împotriva oricărei non-conformități care poate afecta întreaga sau o parte a Bunurilor și Serviciilor, cu excepția uzurii normale, pentru perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vânzare. Excepție fac produsele consumabile, care nu beneficiază de garanție sau produsele cu garanție determinată.

Articolul 14 – TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât dacă există un document încheiat de către Cumpărător și reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 15 – RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementările și ordonanțele aplicabile la realizările sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

Articolul 16 – RASPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Articolul 17 – PRET DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vânzătorul face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. E posibil ca unele preturi și/sau caracteristici sa fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului. În cazul înregistrării unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, Vânzătorul va depune toate eforturile în vederea livrării către Cumpărător a unui produs cu caracteristici cat mai apropiate de cele prezentate pe site la momentul plasării comenzii. Daca Cumpărătorul nu este de acord cu propunerile Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul sa anuleze comanda Cumpărătorului.

Articolul 18 – INCALCARE – TERMINARE

Daca vânzătorul nu execută obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanție, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat intre Părți în termen de 3 zile de la notificare. Cumpărătorul poate să anuleze o Comandă prin e-mail, înainte ca aceasta să fi fost livrată. În caz contrar, comanda va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vânzătorului.

Articolul 19 – FORȚA MAJORA

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Articolul 20 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii născute din interpretarea și executarea acestui contract se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instanțele judecătorești competente de la sediul Vânzătorului.

Articolul 21 – PREVEDERI DIVERSE
Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerința legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisa semnată de ambele părți.

Pentru plasarea unei comenzi, persoanele minore trebuie sa aibă consimțământul reprezentanților legali.

PLANET CONCEPT SRL își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal (agresiv, licențios etc.), au în istoricul comenzilor livrări refuzate, folosesc în mod abuziv dreptul de retur în 14 zile.
Mai multe informații despre drepturile tale: https://anpc.ro/